PKO BP liczy, że 2018 rok będzie dla banku lepszy od ubiegłegoWarszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski ocenia I kwartał br. jako "obiecujący" i liczy, że cały 2018 rok będzie dla banku lepszy niż ubiegły rok, jeśli nie wystąpią żadne negatywne zdarzenia, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

"Pierwszy kwartał jest bardzo obiecujący, gdy myślimy o roku 2018. Spodziewamy się, że jeżeli nie będzie żadnych nieprzewidzianych negatywnych zdarzeń, to będzie rok bardzo dobry, lepszy niż 2017" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.

"Pierwszy kwartał charakteryzuje się bardzo dobrym wynikiem w kwocie 757 mln zł zysku netto. Główne linie biznesowe rozwijają się w sposób prawidłowy, oczekiwany. Bardzo dobrze rosną przychody odsetkowe w środowisku stabilnych stóp procentowych. Zwiększamy relacje z naszymi klienta, co również pozytywnie przekłada się na dochody prowizyjne" - powiedział także prezes.

Dodał, że bank "dobrze czuje się" ze wzrostem kosztów i dobrze kontroluje ryzyko. Koszty wzrosły o 1% r/r w I kw.

"To już pewnego rodzaju nasza specjalizacja. Potrafimy rok do roku sukcesywnie poprawiać koszty. Dwa lata temu koszty ryzyka wynosiły prawie 2%, obecnie spadły do 0,69% - najniższego poziomu w historii. Przy naszych wolumenach kredytowych tak znaczna obniżka kosztów idzie w miliardy korzyści dla inwestorów. 1 pkt proc. to prawie 2 mld zł, bo suma kredytów przekroczyła już 200 mld zł" - zaznaczył prezes.

Zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2018 roku wyniósł 757 mln zł i był o 232 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku (+44,2% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost wyniku z działalności biznesowej (przede wszystkim wzrost wyniku odsetkowego i wyniku z tytuły prowizji i opłat), spadek obciążenia odpisami aktualizującymi oraz wzrost ogólnych kosztów administracyjnych, podał bank w raporcie kwartalnym.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)