"Okres akceptacji wezwania rozpoczął się 22 grudnia 2008 roku i zakończył 02 lutego 2009 roku. W wyniku rozliczenia powyższego wezwania w dniu 9 lutego 2009 ComArch Software AG nabył 1.991.777 akcji spółki, po cenie 3,45 euro za jedną akcję, za łączną cenę 6.871.630,65 euro" - czytamy w komunikacie.

Niemiecka spółka zależna Comarchu - Comarch Software AG - kupiła akcje dające mu 50,15% udziałów w kapitale spółki informatycznej SoftM w połowie listopada płacąc za nie 11,21 mln euro. Zgodnie z niemieckim prawem, musiała ogłosić wezwanie na pozostałe akcje. Już wtedy Comarch deklarował, że cena w wezwaniu wyniesie 3,45 euro, czyli tyle, ile zapłacił za jedną akcję w zawartej transakcji.

Przedstawiciele Comarchu informowali też, że spółka może w I kw. przeprowadzić w Niemczech jeszcze jedną, ale mniejszą transakcję przejęcia.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Comarch miała 161,18 mln zł zysku wobec 24,73 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 389,39 mln zł wobec 410,84 mln zł.