W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 24,35 zł, zaś we wtorek ok. godz. 09:00 kurs akcji wyniósł 21,0 zł, po wzroście o 0,96 %.

Analitycy zwracają uwagę, że wolumen sprzedaży domów przez deweloperów mieszkaniowych pozostanie niski. Według analityków, osłabienie potrwa dłużej niż początkowo oczekiwano.

Analitycy DM IDMSA prognozują, że przychody grupy wyniosą 602,5 mln zł w 2009 roku wobec 779,8 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto wyniesie odpowiednio 74,1 mln zł wobec 152,2 mln zł.