W wielu badaniach zrealizowanych w ostatnim czasie mali i średni przedsiębiorcy podkreślają zbyt wysokie obciążenia nakładane na nich przez państwo. Twierdzą, że muszą się mierzyć nie tylko z obciążeniami fiskalnymi, ale także z barierami biurokratycznymi.  Tezę taką można odnaleźć m.in. w wynikach najnowszego badania „Smart Industry Polska 2018” przeprowadzonego przez Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przez Instytut Kantar Millward Brown na grupie firm: mikro, małych oraz średnich.

.

Uwolnić przedsiębiorców od biurokracji

"Z badania wyłania się obraz polskiego przedsiębiorcy, który walczy o utrzymanie swojej firmy na konkurencyjnym rynku i mierzy się z barierami rozwoju technologicznego. Konsekwencją tych codziennych zmagań jest odkładanie na drugi plan tematyki innowacji i długofalowej strategii." - mówi Tomasz Haiduk, dyrektor branż przemysłowych, członek zarządu Siemens Polska

źródło: Materiały Prasowe

Biurokracja  wskazana na pierwszym miejscu wśród barier polskiej przedsiębiorczości nie powinna nikogo dziwić. Ten sam czynnik wymieniany był jako najbardziej ograniczający firmy MŚP w badaniu w roku ubiegłym. Ale znajdziemy go także w innych analizach dotyczących różnych sektorów gospodarki. „Największą barierą wzrostu MŚP są wysokie obciążenia podatkowe i biurokracja” – czytamy w raporcie "Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój"  wykonanym na zamówienie BZ WBK badającym pełne spektrum branż. W przypadku  badanych w „Smart Industry Polska 2018”  przedsiębiorstw MŚP najważniejszymi barierami  utrudniającymi  wprowadzanie  nowych  technologii  w  firmach  produkcyjnych  uznane  zostały trudności formalne i urzędowe (ponad 78% odpowiedzi), ale także trudności z pozyskaniem kompetentnych pracowników i brak wsparcia ze strony organów publicznych.

Koncentracja na bieżącej działalności, a także obciążenia wymogami formalnymi prowadzenia działalności gospodarczej ze strony państwa wpływają negatywnie na zdolność do planowania strategicznego.  „Brak czasu” (62% wskazań) to druga z największych barier innowacyjności, zaraz po „braku środków finansowych” (64% wskazań) hamujących procesy rozwojowe w przedsiębiorstwach. 

Zdolność do współpracy

Wśród barier zewnętrznych hamujących przedsiębiorczą innowacyjność, na drugim miejscu pojawiają się trudności z pozyskaniem kompetentnych kadr. Brak personelu – pracowników o wysokich kwalifikacjach - jest ważną barierą zewnętrzną (71 % respondentów), ale też wewnętrzną (prawie 50% respondentów). Ludzie to przyszłość i dostrzegają to przedsiębiorcy – z ich perspektywy kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie.

"Firmy chcą, aby państwo zapewniało właściwe kształcenie kadr – przyszłych pracowników." - zauważa Tomasz Haiduk. - "Ale na tym udział uczelni nie powinien się kończyć. Tworzenie konsorcjów, w których swój udział mieliby zarówno przedstawiciele biznesu małego, średniego i dużego oraz ośrodków naukowych dostarczających swoich kompetencji w zakresie badań i rozwoju jest moim zdaniem kluczem do rozwijania nowych pomysłów, tworzenia innowacji technologicznych przejawiających się w większej liczbie nowych patentów. Działania te powinno wspierać państwo, tego oczekują od nich przedsiębiorcy." - dodaje Tomasz Haiduk.

Największy wpływ na decyzje o wdrażaniu innowacyjnych technologii mają właściciele firm. W dalszej kolejności wpływ ma zarząd, potem dział produkcji. Koncentracja wszystkich decyzji w rękach samego tylko przedsiębiorcy zwykle nie sprzyja innowacyjności, bowiem właściciele nie są w stanie poświęcać tej dziedzinie dostatecznie dużo uwagi, a tego wymaga konieczność dostosowania się każdej firmy do niezwykle konkurencyjnego rynku.

Więcej informacji:
Aleksandra Szafraniec, Omega Communication
22 854 16 29, 692 059 401
e-mail: aszafraniec@communication.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Haiduk, dyrektor branż przemysłowych, członek zarządu Siemens Polska
Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. W firmie Siemens odpowiada za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł
samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, F&B, branża wydobywcza oraz cały obszar safety. Wcześniej, w latach 2009 – 2014 piastował funkcję Dyrektora Sektora Industry w Siemens Sp. z o.o. Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowoczesnej
robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy. Komentuje kondycje polskiego i międzynarodowego przemysłu w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. Uczestniczy w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a także Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył studia MBA. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów.