ZUE podało wcześniej, że według wstępnych danych odnotowało 1,89 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r., strata operacyjna wyniosła 2,34 mln zł, wynik EBITDA sięgnął 210 tys. zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 125,9 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 2,33 mln zł wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,9 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 33,17 mln zł rok wcześniej.

"Powoli w fazę realizacji wchodzą kolejne kontrakty pozyskane w ubiegłym roku. Część z nich jest jeszcze w początkowej fazie, należy się więc spodziewać, że ich realizacja przełoży się pozytywnie na wyniki Grupy w kolejnych okresach" – powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie. 

Obecnie spółki z Grupy posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2,3 mld zł. Dodatkowo spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach na rynku miejskim opiewających na kwotę ok. 239 mln zł.

"Rynek budownictwa infrastruktury kolejowej jest głównym obszarem naszej działalności. Większość realizowanych przez nas kontraktów to kontrakty kolejowe. Chcemy dalej rozbudowywać portfel zleceń w tym segmencie. Plany zawarte w Krajowym Programie Kolejowym pozwalają z optymizmem oceniać perspektywy kolejnych okresów w tym obszarze"  – powiedział Nowak.  

Według niego, w 2018 roku widoczna jest też wzmożona aktywność miast w ogłaszaniu przetargów z zakresu budownictwa infrastruktury miejskiej.

"Ten trend będzie się utrzymywał w kolejnych kwartałach. Uczestniczymy w tych przetargach i złożyliśmy już kilka najkorzystniejszych ofert. Rynek infrastruktury miejskiej jest dla nas tak samo istotnym rynkiem jak rynek kolejowy. W tym roku zostanie ogłoszona i rozstrzygnięta znaczna liczba planowanych przetargów na rozbudowę sieci tramwajowych – dodał prezes.     

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 1,69 mln zł wobec 7,02 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)