Zysk netto z działalności gospodarczej (kontynuowanej) wyniósł 744 tys. zł wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności zaniechanej wyniósł 263 tys. zł wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,49 mln zł wobec 6,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,85 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 136,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,05 mln zł wobec 0,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)