Alumetal miał 25,51 mln zł zysku netto, 30,2 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Alumetal odnotował 25,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,64 mln zł wobec 18,64 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 30,2 mln zł w porównaniu z 25,49 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 428,34 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 377,17 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2018 roku Grupa Alumetal zanotowała najwyższy w historii poziom ilości sprzedaży. Wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł bowiem 51,1 tys. ton i był o 11% wyższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały wolumen sprzedaży wyniósł w skali całej Grupy Alumetal 181,1 tys. ton" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2018 roku marże rynkowe były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe marże oraz większy poziom sprzedaży ilościowo były przyczynami wzrostu zysku EBITDA do poziomu 30,2 mln zł w porównaniu z 25,5 mln zł w I kwartale 2017 roku, czyli wzrost o 18%. Jednostkowy zysk EBITDA w I kwartale 2018 roku ukształtował się na poziomie 591 zł/tonę, czyli wzrósł o 7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniósł 101,7 mln zł, a jednostkowo 562 zł/t, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 0,13 mln zł wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)