Qumak otrzymał nakaz zapłaty na rzecz Oracle Polska ok. 8,2 mln złWarszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Qumak otrzymał nakaz zapłaty, wydany przez sąd okręgowy z powództwa Oracle Polska, nakazujący zapłacić 8,22 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także kosztami procesu i zastępstwa procesowego w kwocie łącznej 39,4 tys. zł, w terminie dwóch tygodni, podał Qumak. Spółce przysługuje możliwość wniesienia w tym terminie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty.

"Przedmiotem roszczeń są zobowiązania spółki wynikające z usług asysty technicznej świadczonych przez powoda na rzecz klientów spółki, zaliczone już w latach minionych do kosztów operacyjnych spółki. Zarząd spółki prowadzi rozmowy z wierzycielami na temat restrukturyzacji swojego zadłużenia, w ramach których z sukcesami uzgadniane są harmonogramy spłaty zobowiązań dostosowane do planu działania spółki w roku 2018 i latach kolejnych. Zarząd podejmuje również rozmowy z Oracle Polska w tej sprawie w celu doprowadzenia do wypracowania satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania oraz uzgodnienia sposobu spłaty zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

Nakaz zapłaty nie jest prawomocny. Spółka analizuje zasadność składania zarzutów oraz podjęcia innych działań prawnych celem ochrony interesów spółki i jej akcjonariuszy, podano także.

"Jak wielokrotnie wskazywaliśmy sytuacja finansowa Qumak jest obiektywnie trudna, jednak realizacja przygotowanego i szeroko komunikowanego do rynku planu połączenia z Euvic powinna ją radykalnie i szybko poprawić. Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z wierzycielami dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w kontekście tego planu. Wszystkie dotychczasowe uzgodnienia z wierzycielami kończyły się zawieraniem akceptowalnych dla stron porozumień, zakładam więc – biorąc pod uwagę wieloletnią, bliską współpracę Qumak z Oracle Polska – że również i w tym przypadku uda nam się dopracować satysfakcjonujący dla obu stron kompromis" - skomentował prezes Sławomir Połukord.

"W ostatnim czasie spółka intensywnie przygotowuje się do emisji akcji, w tym emisji gotówkowej, będącej elementem planu połączenia Euvic z Qumak, w wyniku czego powstanie silny i perspektywiczny holding informatyczny. W ramach procesu zaplanowana jest również spłata zadłużenia Qumak - również tego, które wskazuje Oracle Polska - w sposób optymalny zarówno dla samej spółki, jak i jej wierzycieli. Jestem zaskoczony metodą, jaką Oracle Polska wybrał, żeby wywrzeć nacisk na spółkę. Uważam, że to działanie jest nadmiarowe i niepotrzebne, a najlepszą drogą dla wszystkich będzie szybkie osiągniecie porozumienia bez angażowania w to sądu" - dodał prezes Euvic Wojciech Wolny.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)