Akcjonariusze Atende zdecydowali o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu zysk netto za 2017 r., wynoszącego 7,57 mln zł oraz kwotę 425 tys. zł pochodzącą z kapitału zapasowego spółki na dywidendę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł, co na jedną akcję spółki daje kwotę 0,22 zł dywidendy, podała spółka.

"Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki dniem dywidendy jest dzień 22 czerwca 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 lipca 2018 r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 36 343 344" - czytamy w komunikacie.

Atende odnotowało 12,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,59 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 7,57 mln zł wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)