Akcjonariusze Rawplug zdecydują 22 VI o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Rawplug zdecydują o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca.

"Zysk netto spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 36 886 539,03 zł oraz wynik z lat ubiegłych w kwocie 7 064 618,80 zł powstały w wyniku połączenia transgranicznego w 2017 roku Rawlplug S.A. oraz Farmlord Trading Limited, przeznaczyć na:
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 10 744 800 zł,
- zwiększenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 33 206 357,83 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Akcjonariusze mają ustalić także wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800 zł, tj. kwotę 0,33 zł na 1 akcję, dzień ustalenia prawa do dywidendy na 08.08.2018 r.,i termin wypłaty dywidendy na dzień 24.08.2018 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 10,74 mln zł, tj. 0,33 zł na 1 akcję,

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.

(ISBnews)