Pragma Inkaso miało 0,99 mln zł zysku netto, 3,79 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowało 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,79 mln zł wobec 2,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,87 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 9,04 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy zadowoleni z działalności Grupy Pragma Inkaso w pierwszym kwartale br. W tym okresie Pragma Faktoring i jej spółka zależna LeaseLink odnotowały historycznie najwyższe przychody (9,6 mln zł) co stanowiło aż 56-proc. wzrost r/r. W dużym stopniu przyczyniły się do tego fintechowe linie biznesowe grupy: PragmaGo oraz LeaseLink, które wygenerowały przychody łączne w wysokości 4,65 mln zł (r/r niemal trzykrotny wzrost), stanowiące już 47% łącznych przychodów skonsolidowanych Pragma Faktoring" – czytamy w liście zarządu załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,27 mln zł wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)