"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 7 221 408,95 zł w następujący sposób:
- kwotę 3 899 011,84 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,
- kwotę 3 322 397,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.
Dzień dywidendy ma przypadać na 20 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku, podano także.


Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)