Konsorcjum Stali miało 11,45 mln zł zysku netto, 17,66 mln zł EBITDA w I kw.Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 11,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,49 mln zł wobec 14,65 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA w I kw. wyniósł 17,66 mln zł wobec 16,5 mln zł rok wcześniej, podano także w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 461,06 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 359,01 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2017 r. grupa Konsorcjum Stali zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku porównawczego. W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. sprzedaż w ujęciu tonażowym wyniosła ok. 178 tys. ton podczas gdy rok wcześniej ok. 152 tys. ton. Grupa sprzedała zatem więcej o 25 tys. ton, tj. o 16,4% w stosunku do wysokiej ilościowo sprzedaży osiągniętej w I kw. roku 2017. Pierwszy kwartał 2018 r., mimo że dotyczył miesięcy zimowych, które dla branży są z reguły okresem mniejszej aktywności sprzedażowej, charakteryzował się bardzo dobrym popytem. Ceny transakcyjne pozostawały na relatywnie stabilnym wysokim poziomie" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 11,4 mln zł wobec 10,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)