W dniu wydania rekomendacji za akcję spółki płacono 38 zł. We wtorek ok. godz. 10.10 kurs spółki wynosił 37 zł

Analitycy prognozują, że przychody spółki wyniosą w 2009 roku 961,7 mln zł, zysk operacyjny 136,7 mln zł, a zysk netto 100,5 mln zł.

"Dokonując szacunków zwróciliśmy uwagę na mniejszą dynamikę wzrostu sprzedaży detalicznej oraz osłabienie PLN względem USD i EUR, co jest istotnym czynnikiem ryzyka dla spółki importującej większość swoich produktów z Dalekiego Wschodu" - napisano w raporcie.