"Trakcja jest wiodącym podmiotem realizującym prace budowlano- montażowe związane z infrastrukturą kolejową. Pomimo kryzysu finansowego wzrost wydatków na infrastrukturę kolejową wydaje się być niezagrożony. Naszym zdaniem Trakcja z racji swojej pozycji rynkowej oraz potencjału wykonawczego będzie ich głównym beneficjentem" - napisano w raporcie.

"Zwracamy uwagę, że Trakcja posiada ok. 200 mln zł gotówki na realizację swojej strategii rozwoju, co w obecnych warunkach rynkowych jest olbrzymim atutem spółki. Strategia rozwoju Trakcji w najbliższych latach zakłada zwiększenie dywersyfikacji działalności, poprzez inwestycje w nowych segmentach rynku (budownictwo drogowe oraz energetykę odnawialną), co ma zmniejszyć uzależnienie Spółki od przyszłego poziomu inwestycji realizowanych przez PKP PLK" - dodano.

W dniu wydania rekomendacji za akcje Trakcji Polskiej płacono 3,51 zł. We wtorek około godziny 11.16 za akcje płacono 3,5 zł.