KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r: r do 102,16 mln zł w I kw.


Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Zysk netto domów maklerskich wyniósł 102,16 mln zł w I kw. 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 54,02 mln zł.
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 115,68 mln zł wobec 75,1 mln zł rok wcześniej.
Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 188,85 mln zł, zaś rok wcześniej było to 212,98 mln zł.
Koszty działalności podstawowej sięgnęły 248,38 mln zł w I kw. br. wobec 233,17 mln zł rok wcześniej.
Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 89,91 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 7 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 88,34 mld zł i 1,48 mld zł.
Aktywa domów maklerskich wyniosły 6,63 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 6,62 mld zł rok wcześniej.
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 27,16% wobec 23,42% rok wcześniej.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 27,36% wobec 23,57% rok wcześniej.
(ISBnews)