"Inwestycja wpisuje się w szersze plany GDDKiA, obejmujące przebudowę drogi krajowej nr 62 na odcinku od Wyszogrodu w kierunku Płocka" - poinformował w komunikacie płocki urząd miasta. Jak dodał, głównym celem przedsięwzięcia jest "poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na tej drodze, będącej jednocześnie drogą wylotową z naszego miasta w kierunku na Warszawę".

"Rozbudowa drogi nr 62 potrwa do 2022 r." - podał płocki urząd miasta. Według niego podpisane porozumienie reguluje wzajemne prawa i obowiązki miasta i GDDKiA w czasie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji. Inwestorem dla całego zadania będzie GDDKiA Oddział w Warszawie, a Płock poniesie koszty adekwatne do zakresu inwestycji przebiegającego w jego granicach administracyjnych.

Według porozumienia część rozbudowy drogi krajowej nr 62 na terenie Płocka - jak zaznaczył tamtejszy urząd miasta - "będzie realizowana w pierwszej kolejności". "Prace obejmą przebudowę ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od al. Armii Krajowej do granic miasta, łącznie z budowa nowego mostu na rzece Rosicy oraz przebudową skrzyżowania z ul. Harcerską" - wyjaśniono w informacji prasowej.

"Inwestycja przeprowadzona zostanie w formule +zaprojektuj i wybuduj+. Oznacza to, że najpierw, jeszcze w tym roku, powstanie program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia, a następnie wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji projektowej i robót" - zapowiedział płocki urząd miasta.

Reklama

Jak podkreślono w komunikacie, "płocki samorząd przekazał GDDKiA koncepcję przebudowy ul. Wyszogrodzkiej - od al. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - która będzie punktem wyjścia do dalszych prac projektowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję".

Inwestycja w fazie projektowej ma być realizowana w latach 2018-19, natomiast etap budowalny planowany jest na lata 2020-22. (PAP)