Jak zaznaczył Soboń, konkursy "to rozwiązanie rzeczywiście ograniczające inwestorów prywatnych, ale jeśli ktoś nie chce stosować się do wyznaczonych projektem standardów wyboru koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - jako podstawy do dalszego projektowania - to nie musi iść tym trybem". "On jest dla tych, którzy chcą budować w sposób przestrzennie spójny. Tego rozwiązania będziemy bronić" - podkreślił.

Ponadto - jak powiedział wiceminister - w wyniku konsultacji publicznych do specustawy wprowadzono zmiany, które dotyczą samorządów. Rada gminy w ciągu 60 dni będzie zobowiązana wydać decyzję dot. powstania inwestycji mieszkaniowej w danej lokalizacji. "Zrezygnowaliśmy z angażowania do tego procesu wojewodów. Całość kompetencji pozostaje w rękach rady gminy" - mówił.

Podkreślił rolę konserwatora zabytków, który będzie miał decydujące zdanie w kwestii powstania inwestycji. "To on wyda jedną z pierwszych decyzji związaną z inwestycją i bez jego zgody nie będzie można wybudować mieszkań" - dodał.

"Nie będzie też żadnych wątpliwości co do zakazu budowania w parkach, obszarach objętych Naturą 2000 czy na innych tego typu terenach. Proponowane przepisy są jednoznaczne - w tych miejscach nie będzie można budować" - zaznaczył.

Projekt specustawy mieszkaniowej MIiR zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.(PAP)

autor: Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit