Według danych ministerstwa skarbu, przychody z prywatyzacji brutto wyniosły w 2008 r. ponad 2,37 mld zł, wobec planowanych 2,3 mld zł, a więc 103,12 proc. planu. Na 2009 r. plany wynoszą 12 mld zł. Na koniec stycznia wykonano dopiero 0,36 proc. tego planu, co oznacza, że z prywatyzacji wpłynęło do Skarbu Państwa prawie 43,3 mln zł.

"Gwałtowne załamanie koniunktury na światowych rynkach finansowych, szczególnie w drugiej połowie 2008 roku, przełożyło się na pogorszenie warunków prowadzenia projektów prywatyzacyjnych. Efektem kryzysu jest drastyczne ograniczenie dostępu do finansowania inwestycji przez potencjalnych inwestorów strategicznych, którzy są zainteresowani ofertą prywatyzacyjną Skarbu Państwa" - wyjaśnia w komunikacie CIR.

"Pogorszenie koniunktury gospodarczej może skutkować zmianą trybów oraz terminów realizacji poszczególnych projektów ujętych w planie prywatyzacji na lata 2008-2011" - dodano.

"Na koniec grudnia 2008 r. zakończono prywatyzację 117 projektów, trzy spółki zostały sprywatyzowane w innym trybie niż planowany; w 59 spółkach przeprowadzono proces prywatyzacji, lecz nie wyłoniono inwestora; 13 spółek ujętych w Planie postawiono w stan upadłości lub likwidacji; akcje 6 spółek przekazano samorządom; 31 spółek wniesiono jako podwyższenie kapitału akcyjnego Agencji Rozwoju Przemysłu SA" - czytamy w komunikacie.

"62 spółki zostały skomercjalizowane po przyjęciu Planu i o te spółki zaktualizowano Plan prywatyzacji na lata 2008-2011. Blisko 300 spółek jest obecnie na różnym etapie procesu prywatyzacji" - napisano.