"Redukcja wydatków inwestycyjnych została uzyskana głównie dzięki ich optymalizacji i rozłożeniu w czasie. Pierwotnie nakłady inwestycyjne miały wynieść 411,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że decyzja o redukcji kosztów operacyjnych i wydatków inwestycyjnych spowodowana jest koniecznością reagowania na zagrożenia wynikające z niekorzystnie zmieniających się warunków rynkowych.

Ostatnio prezes spółki Ryszard Kunicki zapowiadał, że w 2009 roku spodziewa się znaczącego wzrostu zysku netto i przychodów.

Prognoza zysku netto na 2008 rok wynosi 88 mln zł i została w listopadzie obniżona z 225 mln zł oczekiwanych w lutym. Ciech nie zmienił prognozy przychodów, które mają wynieść 4.270 mln zł.

Strategia Grupy Ciech zakłada natomiast, że w 2016 r. jej przychody mogą wynieść ok. 5,8 mld zł w wariancie bazowym i ok. 9,1 mld zł, w wariancie priorytetowym uwzględniającym przejęcie Anwilu.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Ciechu miała 103,04 mln zł zysku wobec 188,08 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2981,16 mln zł wobec 2633,82 mln zł.