PGE podała, że w ramach porozumienia płacowego w Bełchatowie ustalono, iż polityka płacowa w 2019 r. będzie powiązana z sytuacją ekonomiczną grupy PGE, ze szczególnym uwzględnieniem takich parametrów jak m.in. kształtowanie się ścieżek cenowych sprzedaży energii elektrycznej oraz cen zakupu uprawnień do emisji CO2. Zostało również podpisane porozumienie regulujące zasady prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy stronami.

Ponadto, PGE poinformowała, że z dniem 21 maja weszły w życie porozumienia kończące spory zbiorowe pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w dwóch spółkach z grupy – PGE Obrót i PGE Dystrybucja – i pracodawcami.

"Strony sporu zbiorowego zgodnie uznały, że roszczenia pracowników zostały zaspokojone, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi finansowej spółek" - napisano w komunikacie PGE. (PAP Biznes)