Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,73 mln zł wobec 24,55 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,83 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 21,4 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym kwartale 2018 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 14,8 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 19,4 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Spadek przychodów wynika z mniejszych przychodów z czynszu najmu, na skutek sprzedaży Galerii Świdnickiej w Świdnicy w maju 2017 roku oraz braku transakcji jednorazowych ze sprzedaży nieruchomości w Chorzowie i Mielcu, które wystąpiły w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Zdecydowaną większość przychodów zapewniały przychody z najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do grupy" – czytamy w komentarzu zarządu do wyników.
Na koniec I kwartału 2018 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,1 tys. m2 i wartości godziwej 479,7 mln zł.
"Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 63,1 ha i wartości rynkowej 253,7 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych" – podano także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 4,48 mln zł wobec 16,21 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)