Vindexus miał 4,45 mln zł zysku netto, 5,96 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 4,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,89 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,96 mln zł wobec 2,38 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,19 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 6,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,04 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)