Akcjonariusze PMPG zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PMPG Polskie Media zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w całości na kapitał zapasowy i rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, postanawia osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 4 073 246 zł podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 2 073 246 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2) kwotę 2 000 000 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie uchwały.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)