i2 Development zdecydował o emisji obligacji serii F na maks. 20 mln zł


Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - i2 Development podjął uchwałę w sprawie emisji do 200 tys. obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, w ramach programu emisji obligacji, podała spółka.
"Obligacje serii F będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 4,3% w skali roku. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Obligacje serii F nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.
Pod koniec maja Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny i2 Development, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2017 r. sprzedała 813 lokali.
(ISBnews)