Akcjonariusze KCI zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy


Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze KCI zdecydują o przeznaczeniu 11,77 mln zł zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 774 373,52 zł w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały.
KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)