Wynik odsetkowy banku wyniósł 86,85 mln zł wobec 58,22 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 13,65 mln zł wobec 17,23 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 136,42 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 70,53 mln zł zysku rok wcześniej.