Wojewódzki Sąd Administracyjny w piątek rozpozna pierwsze skargi na decyzje komisji weryfikacyjnej dot. uchylenia decyzji zwrotowych w sprawie nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10 oraz dawnej ul. Siennej 29. Ponadto na posiedzeniach niejawnych sąd rozpozna skargi na decyzje komisji dot. nieruchomości na Placu Defilad pod dawnymi adresami: ul. Wielka 6/ul. Złota 19; ul. Zielna 7/Złota 17; ul. Wielka 2/Chmielna 50. Według informacji medialnych komisja weryfikacyjna chce wyłączenia z orzekania jednego z sędziów WSA podważając jego bezstronność.

Podczas briefingu w ratuszu wiceprezydent stolicy Witold Pahl odniósł się do tych informacji. "W naszym przekonaniu ten wniosek jest nie tylko bezzasadny, ale w sposób rażący narusza przepisy prawa zmierzając w rzeczywistości jedynie do przedłużenia tego postępowania" - ocenił. "Miasto jest zainteresowane, aby te rozstrzygnięcia zapadły jak najszybciej. Być może obawa komisji weryfikacyjnej przed niekorzystnym dla niej rozstrzygnięciem legła u podstaw takich działań" - mówił.

Pahl odniósł się również do słów szefa komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego, który w czwartek stwierdził, że "jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny w piątek uzna, że wszystko jest w porządku ws. reprywatyzacji i uchyli decyzję komisji weryfikacyjnej, to po prostu pokaże po czyjej stronie stoi". Ocenił, że są to "ataki na niezawisłość sądów, które wpisują się w strategię partii rządzącej walki z jedynym gwarantem rozstrzygania w sposób sprawiedliwy, jawny, zgodny z zasadami sprawiedliwości społecznej sporów między władzą centralną a obywatelami".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w piątek wyznaczył na piątek rozpoznanie pierwszych skarg na decyzje komisji weryfikacyjnej dot. uchylenia decyzji zwrotowych w sprawie nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10 oraz dawnej ul. Siennej 29.

Ponadto na posiedzeniach niejawnych sąd rozpozna skargi na decyzje komisji dot. nieruchomości na Placu Defilad pod dawnymi adresami: ul. Wielka 6/ul. Złota 19; ul. Zielna 7/Złota 17; ul. Wielka 2/Chmielna 50.

Jak poinformowano WSA odroczył rozprawę ze skargi na decyzję komisji weryfikacyjnej ws. Twardej 10 ze względu na wniosek przedstawicieli tej komisji o wyłączenie jednego z sędziów. Na razie nie podano nowego terminu sprawy.

"Pragnę przypomnieć, że m.st. Warszawa nie skarżyło tych orzeczeń, nie zgadzało się jedynie z częścią ich uzasadnień, z tą częścią, która zawierała przede wszystkim elementy polityczne, a nie merytoryczne oceny spraw będących przedmiotem rozpoznania" - mówił. "Jesteśmy zainteresowani, aby te nieruchomości wróciły w sposób pełny, jawny, transparentny, zgodny z przepisami, do majątku miasta w sposób ostateczny" - podkreślił.

Reprezentujący miasto przed komisją weryfikacyjną mecenas Bartosz Przeciechowski stwierdził, że komisja, która stoi na straży interesu publicznego powinna "zgodnie z takim obowiązkiem (...) także rozważnie dobierać swoje działania".

Dodał, że wniosek o wyłączenie może służyć jedynie przedłużaniu postępowania i opiera się na tym, że sędzia, która ma orzekać w jednej ze spraw "kiedyś, w przeszłości orzekła inaczej niż podoba się to przewodniczącemu komisji". "Taka podstawa nie jest podstawą do wyłączenia sędziego" - powiedział Przeciechowski.

Mówił również, że według komisji sędzia jest stronnicza, bo wcześniej uchyliła jedną z grzywien nałożonych na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz za niestawiennictwo przed komisją. Zdaniem Przeciechowskiego, po wyroku pierwszej instancji "komisja sama cofnęła swoją skargę kasacyjną nie kwestionując tego rozstrzygnięcia". Podkreślił, że "w innych sprawach, identycznych, ta kwestia była rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny". "To jest właśnie droga do dyskusji z wykładnią jaką przyjmuje niezawisły sędzia - odwołanie się do instancji wyższej" - dodał zaznaczając, że "to prawo mają wszystkie strony postępowania".

Na piątek planwoano cztery rozprawy WSA: pierwsza ws. odwołań od orzeczenia z 10 lipca 2017 r. ws. Twardej 10, druga od orzeczenia z tego samego dnia ws. Twardej 8, zaś trzecia i czwarta odwołań od orzeczeń z 4 sierpnia 2017 r. ws. Siennej 29. W tej ostatniej sprawie komisja bowiem formalnie wydała dwa orzeczenia. "Miasto wydało dwie decyzje, w drugiej zmieniło podmiot decyzji z uwagi na handel roszczeniami już po zakończeniu postępowania zwrotowego, dlatego komisja konsekwentnie musiała zbadać obie decyzje" - wyjaśnił PAP wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta.

Jednocześnie tego dnia mają odbyć się trzy niejawne posiedzenia ws. orzeczeń komisji z 14 listopada 2017 r. dotyczących nieruchomości przy dawnych ul. Wielkiej, Złotej i Zielnej.

Natomiast 14 czerwca WSA od godz. 10.30 rozpatrzyć ma skargi na inne orzeczenia komisji wydane 14 listopada 2017 r. Komisja podtrzymała wtedy decyzję o zwrocie miastu nieruchomości Chmielna 70. Od tej sprawy zaczęło się wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej w stolicy.

>>> Czytaj też: Śmieci pod lupą prokuratorów. Trwa analiza śledztw ws. nielegalnego postępowania z odpadami