Science to business – to jedna ze ścieżek tegorocznego Impact. Jest ona adresowana przede wszystkim do środowiska naukowego, międzynarodowych organizacji naukowych, agencji UE odpowiedzialnych za naukę i innowacje, oraz do przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność badawczą i rozwojową, gdzie ważna rola przypada start-upom.

Ta debata zgromadzi liczne grono ekspertów z Polski i zagranicy. Będą wśród nich m.in. Rolf Heuer (CERN), Aleksandra Przegalińska (MIT Center for Collective Intelligence), Artur Chmielewski (NASA), Emily Taylor (Oxford Information Labs), Maciej Chorowski (NCBR) i Tadeusz Słomka (AGH), a ze strony rządu w debacie wezmą udział Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz wiceszef resortu nauki Piotr Dardziński.

Główny temat to współpraca nauki z biznesem przy tworzeniu innowacji i podnoszeniu kwalifikacji przyszłych kadr dla gospodarki. Nie będzie to tylko czysto akademicka dyskusja, gdyż o swoich doświadczeniach i sukcesach w segmencie „S2B” będą mówili przedstawiciele najlepszych ośrodków badawczych. Podczas Impact’18 pokazane zostaną też możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie badań i innowacji, co otwiera ogromne perspektywy również przed polskimi instytutami naukowymi i przedsiębiorstwami. Nawet najbardziej renomowane, najbogatsze ośrodki badawcze są otwarte na taką współpracę, gdyż w ten sposób można przyspieszyć badania nad konkretnymi rozwiązaniami dla cyfrowej gospodarki. Wtedy też szybciej będą wdrażane najnowsze technologie. Od tego czy te szanse wykorzystamy, zależy konkurencyjności naszej gospodarki, a co za tym idzie perspektywy rozwoju Polski na najbliższe dziesięciolecia.

Rząd przekonuje, że ma tego świadomość i wspieranie współpracy nauki i biznesu to jeden z priorytetów polityki państwa. Wicepremier Jarosław Gowin przekonuje, że nie są to tylko czcze obietnice, ale w tym kierunku podjęto konkretne działania, nie tylko programowe, bo również zabezpieczono środki na B+R. - Polska do 2020 roku ma do wydania na badania i tworzenie innowacyjnych technologii 50 mld zł – mówi Gowin. Tym samym, jak podkreśla wicepremier, w 2020 roku osiągniemy wskaźnik 2 proc. PKB przeznaczanych na badania i rozwój. Wicepremier Gowin podkreśla, że poziom współpracy z biznesem będzie też jednym z najważniejszych aspektów, jakie będą brane pod uwagę przez ministerstwo nauki przy ocenie uniwersytetów, uczelni technicznych, ekonomicznych i wszystkich innych typów szkół wyższych.

Wiceminister Piotr Dardziński pokazuje jedno z narzędzi, jakie nasze państwo będzie stosować przy realizacji programu unowocześnia gospodarki, budowania cyfrowej ekonomii i cyfrowego państwa. To doktoraty wdrożeniowe, które już zostały uruchomione. - Do misji badawczej i dydaktycznej chcielibyśmy dołożyć misję wdrożeniową, komercjalizacyjną, czyli wesprzeć wszystkich tych naukowców, studentów, badaczy, którzy zajmują się współpracą z gospodarką – wyjaśnia Piotr Dardziński.

Konkretnym pomysłem MNiSW w celu rozwijania sektora B+R jest projekt Wirtualnego Instytutu Badawczego, który może otrzymać 500 mln zł na badania naukowe dotyczące głównie biotechnologii i biomedycyny. Wiceminister Dardziński wyjaśnia, że jest to nowatorski pomysł, wzorowany na doświadczeniach belgijskich. - Chcielibyśmy powołać instytucję, która nie będzie koncentrowała się na budynkach i laboratoriach, a będzie koncentrowała się na budowaniu zespołów zorientowanych na szybkie osiąganie celów – argumentuje Piotr Dardziński. I wyjaśnia, że oczywiście WIB będzie miał laboratoria, które już istnieją na różnych uczelniach i instytucjach badawczych, ale nie są teraz w pełni wykorzystywane.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, która również będzie jednym ze speakerów podczas Impact’18, wskazuje, że powołanie WIB akurat w segmencie medycznym nie jest niczym przypadkowym. A to dlatego, że przemysł farmaceutyczny i biotechnologia zajmują bardzo wysokie miejsce w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. - Przemysł farmaceutyczny jest drugi po przemyśle obronnym, który wydaje najwięcej na badania i rozwój – wyjaśnia Emilewicz. - Branża farmaceutyczna stymuluje postęp w medycynie – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii.

I wyjaśnia, że wybór akurat tej branży jako jednej z wiodących w rządowym programie nie był przypadkowy. – Trzeba wspierać te sektory, które mają znaczący potencjał, pozwalający na odniesienie sukcesu w skali globalnej, które mogą generować największe efekty dla całej gospodarki – argumentuje Jadwiga Emilewicz.

Więcej o badaniach naukowych i wdrażaniu najnowszych technologii można dowiedzieć się na kongresie Impact'18, który będzie miał miejsce 13-14 czerwca w Krakowie. Wydarzenie to zgromadzi liderów innowacji, naukowców, pionierów digitalizacji i twórców startupów z całego świata, którzy wspólnie budują przyszłość technologii. Podczas wydarzenia odbędzie się szereg paneli eksperckich oraz indywidualnych spotkań. W programie przewidziano osiem ścieżek tematycznych dotyczących m.in. e-commerce, transportu, energii i środowiska, technologii 5G, czwartej rewolucji przemysłowej, badań naukowych i rozwoju technologicznego, cyfryzacji usług publicznych oraz biotechnologii.

Gospodarzem Impact'18 jest miasto Kraków.