W ocenie serwisu studenci są najbardziej mobilną grupą na współczesnym rynku pracy. Wykazują wysoką gotowość do pracy w zmiennym wymiarze godzinowym, chętnie zatrudniają się w firmach pracujących w trybie home office, a 70 proc. nie wyklucza podjęcia pracy za granicą.

Nawet gdy mają stałe zatrudnienie, studenci aktywnie poszukują ciekawszej pracy, która przełoży się na zdobycie nowych doświadczeń i w przyszłości pozwoli na znalezienie dobrze płatnej posady - podkreślają autorzy ankiety.

Dla biorących udział w badaniu ważnym czynnikiem przy wyborze konkretnej pracy okazała się możliwość jej pogodzenia ze studiami, dzięki elastycznemu czasowi pracy lub pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Znalezieniem pracy przed ukończeniem edukacji nie było zainteresowanych tylko 11 proc. studentów, a 23 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, nigdy nie pracowała.

Wśród najważniejszych czynników, które decydują o poszukiwaniu pracy, respondenci wymieniali szansę na wzbogacenie CV, zdobycie doświadczenia zawodowego i konieczność pokrycia kosztów czesnego i zakwaterowania.

Ankietowani nie mieli wysokich oczekiwań dotyczących wynagrodzenia za swoją pracę - 70 proc. z nich wskazało, że chcieliby zarabiać do 2 tys. zł netto. Zarobków w przedziale 2-3 tys. zł - oczekiwało 17 proc., a powyżej 3 tys. zł - 5 proc.

Dla ponad połowy respondentów ważnym było, aby praca była zgodna z wybranym przez nich kierunkiem studiów. Dla 20 proc. nie miało to znaczenia, a celem nadrzędnym była wysokość zarobków.

Ankieta przygotowana przez infoPraca.pl dostępna była na stronach internetowych infoPraca.pl i Praca.Onet.pl. W badaniu, zrealizowanym między listopadem 2008 r. a styczniem br., wzięło udział 700 osób.