"Przypadków rezygnacji z IPO mogło być więcej, nasze dane obejmują tylko spółki, które otwarcie informowały o planach giełdowych i rezygnacji z nich" - powiedziała Katarzyna Sermanowicz z działu doradztwa finansowego Deloitte Advisory.

"Liczba może być w pewnym sensie zmienna, bo obejmuje spółki Skarbu Państwa, które zmieniają swoje plany" - dodał partner z działu doradztwa finansowego Deloitte Oliver Murphy.

Szacunki obejmują wszystkie firmy, które deklarowały plan wejścia na rynek główny lub NewConnect, ale niekoniecznie złożyły prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Z drugiej strony nie obejmują spółek, które weszły na giełdę, ale nie sprzedały akcji w ofercie publicznej.

Zdaniem analityków Deloitte aktywność funduszy inwestycyjnych w ostatnich miesiącach spada, co jest efektem niepewności na rynku i powiększenia ‘luki cenowej', która polega na dużej różnicy oczekiwaniach cenowych między inwestorami, a właścicielami spółek. W takiej sytuacji spółki już notowane na giełdzie mogą być dla funduszy bardziej atrakcyjnymi celami, ponieważ są już wycenione przez rynek, a w tej chwili ta wycena jest raczej niska.