Koszty funkcjonowania grupy w 2008 r. wyniosły 1,1046 mld zł, z czego koszty osobowe wzrosły o 9,5 proc. rok do roku, głównie ze względu na wzrost zatrudnienia w spółkach Żagiel i Kredyt Lease. Natomiast koszty osobowe w samym banku wzrosły o 23,5 mln zł.

"Koszty to jest coś co wymaga poprawy. W pierwszym rzucie patrzyliśmy na koszty nieosobowe" - poinformowała dziennikarzy wiceprezes zarządu Lidia Jabłonowska-Luba. Według niej, bardzo duży wzrost kosztów rzeczowych stanowiły nowe placówki, opłaty pocztowe i na komunikację z klientem oraz koszty marketingowe.

Wśród priorytetów na 2009 r. prezes Kredyt Banku Maciej Bardan wymienił poprawę efektywności poprzez zarządzanie kosztami, pilnowanie płynności oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym. "Jednym z celów będzie zysk. Musimy w 2009 r. skoncentrować się na zarabianiu" - dodał.

Bardan zaznaczył, że jego bank nie brał udziału w wojnie o depozyty w 2008 r. ze względu na fakt, iż bank posiada stabilnego właściciela, na którego finansowe wsparcie mógł liczyć. Jednocześnie podkreślił konieczność dywersyfikacji źródeł finansowania i powrotu na rynek walki o depozyty. Dotychczas w 2009 r. bank już pozyskał 800 mln zł z depozytów.

Zysk netto banku w 2008 r. wyniósł 325 mln zł (co oznaczało spadek o 16,8 proc. rok do roku). Wskaźnik kredyty/depozyty ukształtował się na poziomie 131,9 proc. (wobec 97,3 proc. w 2007 r.), a wskaźnik kredyty/ finansowanie zewnętrzne sięgnął 85,4 proc. "Mieliśmy 7 mld zł w formie kredytów i pożyczek od grupy KBC" - poinformowała Jabłonowska-Luba.

Wskaźnik ROE wyniósł na koniec 2008 r. 13,7 proc., natomiast współczynnik wypłacalności był na poziomie 8,8 proc. Wynik z tytułu odsetek oraz prowizji i opłat ukształtował się na poziomie 1,35 mld zł , a wynik z tytułu samych prowizji spadł o 5,3 proc. rok do roku, co przełożyło się na spadek o 4,3 pkt proc. w dochodzie operacyjnym.

Wartość kredytów w 2008 r. wyniosła 27,7 mld zł, co oznaczało wzrost o 58,5 proc.. Natomiast wartość depozytów ogółem wyniosła 20,3 mld zł (wzrost o 18,6 proc.). 

Kredyt Bank zakończył proces rozbudowy sieci placówek. Razem z punktami Żagla sieć liczy 752 placówki.

W opublikowanym w czwartek raporcie za IV kwartał bank podał, że ze względu na sytuację Kredyt Banku w zakresie adekwatności kapitałowej oraz plany rozwoju działalności zarząd banku zamierza rekomendować niewypłacalnie dywidendy z zysku za 2008 rok.

"Uwzględniając sytuację finansową banku w zakresie adekwatności kapitałowej oraz planów rozwoju działalności bankowej w kolejnych latach, zarząd banku zamierza rekomendować rezygnację z wypłaty dywidendy za 2008 rok" - czytamy w raporcie.