Inne usługi dodane to np. gry czy muzyka, z których można korzystać w urządzeniach mobilnych.

Według szacunków firmy zawartych w raporcie "Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2009", wartość rynku usług dodanych telefonii komórkowej w Polsce w 2008 r. wzrosła o 21,6 proc. w porównaniu do 2007 r. i wyniosła ok. 930 mln zł. W tym roku wartość tego rynku ma wzrosnąć o 24,1 proc. do 1,15 mld zł.

W latach 2009-2012 analitycy spodziewają się dalszego dynamicznego rozwoju rynku. Będzie to związane z wprowadzeniem na szerszą skalę nowych usług dodanych, poszerzających możliwości zastosowania telefonów komórkowych - mobilnych płatności, mobilnej telewizji oraz aplikacji wykorzystywanych w kampaniach marketingu mobilnego.

Zdaniem PMR, detaliczny rynek usług dodanych w telefonii komórkowej w dalszym ciągu jest zdominowany przez media i wyspecjalizowanych dostawców usług. Operatorzy komórkowi natomiast czerpią przychody głównie z udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sytuacja ta zmienia się wraz z rozwojem nowych usług dodanych, np. płatności mobilnych, wymagających znacznych nakładów inwestycyjnych oraz współpracy z innymi firmami, często nie związanymi z branżą telekomunikacyjną.

PMR przypomina, że pod koniec 2008 r. czterej polscy operatorzy infrastrukturalni - Polkomtel, Centertel, PTC i P4 - wspólnie przystąpili do konkursu na operatora mobilnej telewizji.

Operatorzy szacują, że liczba klientów mobilnej telewizji w Polsce po roku od komercyjnego startu usługi wyniesie ok. 100 tys. osób. Docelowo w ciągu kilku lat z mobile TV będzie korzystać ok. 1 mln użytkowników.

Jeśli chodzi natomiast o rodzaj oferowanych treści, to według badania, wśród przedstawicieli 100 firm telekomunikacyjnych w Polsce, największe szanse zaistnienia w telewizji mobilnej mają informacje i newsy. Na dalszych pozycjach w rankingu znalazły się sport (53 proc. wskazań), muzyka (48 proc.), erotyka (43 proc.) i rozrywka interaktywna (39 proc.). Co piąty respondent wskazał także na treść tworzoną przez użytkowników, a 13 proc. na filmy i seriale.

Operatorzy telefonii komórkowej deklarują też chęć współpracy w rozwoju płatności mobilnych. Trwają prace nad stworzeniem jednolitego standardu tych płatności przez telefon komórkowy.

PMR przypomina też, że niezależnie od podjętej współpracy Polkomtel, P4 oraz mBank mobile świadczą usługi płatności mobilnych w oparciu o rozwiązania spółki mPay.

Wykorzystywanie telefonów komórkowych do komunikacji marketingowej jest w Polsce mało popularne, ale - zdaniem PMR - nabiera coraz większego znaczenia.

Zdaniem PMR, głównymi graczami na rynku marketingu mobilnego w Polsce są agencje marketingowe. Coraz większe zainteresowanie tematem wykazują także operatorzy komórkowi. Polkomtel - w sieci 36,6 - oferuje możliwość doładowania konta pre-paid w zamian za odsłuchanie pakietu reklam. Uruchomienie podobnych usług rozważają również pozostali operatorzy.

PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Wydaje m.in. publikacje biznesowe i świadczy usługi konsultingowe.