"W trakcie posiedzenia omówiono bieżącą sytuację na rynkach finansowych oraz ważne kwestie dla stabilności systemu finansowego, m.in. problem opcji walutowych. Komitet Stabilności Finansowej ocenił, że obecnie nie występują istotne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego" - napisano.

W spotkaniu wzięli udział: minister finansów Jacek Rostowski, prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek oraz przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza. 

Więcej szczegółów nie podano.