"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynkach finansowych oraz prognozy na najbliższą przyszłość bank zrewidował założenia swojej strategii średnioterminowej. Punktem wyjścia dla niej jest silna pozycja osiągnięta przez Bank na rynku detalicznym: 1,1 mln aktywnych klientów detalicznych, co dało bankowi 7,1% udział w tym rynku depozytów i piąte miejsce w rankingu największych banków depozytowych dla klientów indywidualnych oraz 7,4% udział w rynku kredytów dla osób fizycznych (kredyty hipoteczne, karty kredytowe i kredyty gotówkowe)" - głosi komunikat.

Bank zapowiedział, że skoncentruje się na wykorzystaniu potencjału własnej sieci oddziałów detalicznych liczącej 490 placówek na koniec 2008 roku.

"W roku 2009 sieć Banku wzrośnie do 500 placówek (i na tym etapie zakończony zostanie projekt rozbudowy sieci), a oddziały kontynuować będą pozyskiwanie nowych klientów dzięki wysokiej świadomości marki Millennium i jakości oferowanych usług" - głosi komunikat.

Millennium liczy na zwiększenie wskaźnika sprzedaży krzyżowej (cross selling) poprzez aktywną sprzedaż rachunków bieżących, depozytów terminowych i kredytów detalicznych. Zoptymalizowana zostanie też oferta dla indywidualnych klientów zamożnych i mikroprzedsiębiorstw.

Bank podał, że będzie prowadził politykę oszczędności kosztowych w latach 2009 i 2010. Redukcja dotyczyć będzie kosztów administracyjnych, wydatków na komunikację i IT, marketingu, renegocjacji umów wynajmu i utrzymania budynków.

"Planowane jest też uproszczenie struktury organizacyjnej banku poprzez łączenie struktur, zmniejszenie liczby komórek organizacyjnych i konsolidacje funkcji back-office. Zmniejszone zostaną koszty osobowe między innymi poprzez nowe zasady premiowania" - podał bank podkreślając, że "w efekcie prostsza i tańsza struktura organizacyjna zostanie dostosowana do nowych warunków rynkowych".

"Bank zamierza osiągnąć łączny roczny efekt redukcji kosztów działania o 200 mln zł do 2010 roku" - czytamy dalej w komunikacie.

Bank Millennium ogłosił również, że będzie stosował ostrożniejsze zasady zarządzania kapitałem i płynnością oraz relację wzrostu kredytów do wzrostu depozytów.

"Wprowadzi też bardziej konserwatywne zasady oceny ryzyka kredytowego, ograniczy duże ekspozycje i poprawi poziom zabezpieczeń. Niezbędnym krokiem będzie dostosowanie marż do poziomu ryzyka i kosztów pozyskiwania pieniądza oraz ścisła kontrola wszystkich ryzyk rynkowych" - napisano w komunikacie.

W czerwcu 2007 roku Bank Millennium przedstawił zaktualizowaną strategię średniookresową, która przewidywała m.in. osiągnięcie poziomu 1,2 mln aktywnych klientów bankowości detalicznej, a także wskaźnika zwrotu z kapitału netto (ROE) na poziomie 20% oraz wskaźnika koszty/dochody (C/I) na poziomie 55% do końca 2009 roku. Bank chciał w tym okresie także osiągnąć 6% udziału w rynku TFI, 12% udziału w rynku kredytów hipotecznych i 8% rynku kart kredytowych, 8% w rynku kredytów dla osób fizycznych.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 413,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 461,60 mln zł zysku rok wcześniej.