Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-06-11 7255,50 -0,9% 5,0% 0,7% 25,5%
Miedź 3M USD/t 2018-06-11 7255,00 -0,8% 4,5% 0,1% 25,0%
Ołów spot USD/t 2018-06-11 2458,00 0,3% 5,4% -1,1% 18,3%
Ołów 3M USD/t 2018-06-11 2475,00 0,4% 5,5% -0,5% 17,9%
Aluminium spot USD/t 2018-06-11 2302,50 0,3% 1,1% 2,1% 21,1%
Aluminium 3M USD/t 2018-06-11 2301,00 0,1% 0,6% 1,5% 20,7%
Cyna spot USD/t 2018-06-11 21260,00 -0,2% 1,1% 5,8% 12,3%
Cyna 3M USD/t 2018-06-11 21175,00 -0,2% 1,0% 5,7% 12,6%
Nikiel spot USD/t 2018-06-11 15222,00 -0,9% 8,8% 19,8% 70,6%
Nikiel 3M USD/t 2018-06-11 15290,00 -0,8% 8,8% 19,8% 70,3%
Cynk spot USD/t 2018-06-11 3232,00 0,2% 5,5% -3,2% 28,5%
Cynk 3M USD/t 2018-06-11 3201,00 0,0% 3,8% -3,6% 26,4%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-06-11 199,50 0,0% 7,4% -23,3% 34,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-06-11 89,00 1,1% 1,2% -1,1% 29,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-06-11 794,81 -0,3% -2,5% 14,2% 34,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-06-11 748,81 -0,3% -2,6% 15,2% 37,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-06-11 711,17 0,0% -2,5% 12,9% 36,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-06-11 651,92 -0,2% -1,9% 10,5% 56,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-06-11 425,26 -0,5% 1,7% 17,7% 49,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-06-11 423,76 -0,2% 2,0% 17,7% 56,8%

(PAP Biznes)