Na czele zarządu GPW nowej kadencji w roli prezesa pozostanie Marek Dietl, powołany przez walne zgromadzenie GPW 23 kwietnia 2018 roku.

Jacek Fotek i Dariusz Kułakowski, którzy już obecnie wchodzą w skład zarządu GPW, będą pełnić swoje funkcje z dniem 26 lipca, czyli wraz z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu.

Fotek pozostanie wiceprezesem zarządu ds. finansów (CFO), natomiast Kułakowski będzie członkiem zarządu ds. informatyki (CIO).

Z kolei Izabela Olszewska i Piotr Borowski obejmą swoje funkcje pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie zarządu Giełdy, jednak nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2018 r.

Olszewska ma być członkiem zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży (CSO), a Borowski członkiem zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO). (PAP)