Popyt na bony wyniósł 2.142,2 mln zł, średnia rentowność wyniosła 5,176%, a cena minimalna 9.495,92 zł.

Wcześniej resort podał, że zorganizuje w lutym cztery przetargi bonów skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 5,2-6,8 mld zł. Za każdym razem miały to być papiery 52-tygodniowe.

Na ostatnim przetargu, zaplanowanym na 23 lutego, resort zapowiedział ofertę na poziomie 1,3-1,8 mld zł.

Na przetargu 9 lutego, resort sprzedał bony 52-tygodniowe o wartości 1.996,8 mln zł wobec oferty wynoszącej 1.500-2.000 mln zł. Popyt na bony wyniósł 4.020,45 mln zł, średnia rentowność wyniosła 4, 880%, a cena minimalna 9.523,37 zł.