Rekomendacja została wydana przy cenie 40,6 zł, a w czwartek na zamknięciu za akcje Puław płacono 47 zł.

"Rekomendujemy akumulowanie akcji inwestorom o długim horyzoncie inwestycyjnym, choć zdajemy sobie sprawę, że dalsze bardzo prawdopodobne pogarszanie się wyników spółki może zepchnąć kurs jej akcji jeszcze niżej. Miarą znacznego niedowartościowania akcji spółki jest wskaźnik C/Gotówka Netto = 1.17x" - napisano w raporcie.