"Celem naszych posunięć, mających osłabić skutki recesji, jest ograniczenie wzrostu bezrobocia i zwiększenie stabilności wydatków publicznych" - oświadczył premier Mirek Topolanek. Rząd zapowiedział także m.in. gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw i inwestycje w transport publiczny, jak również wspieranie remontu domów i ekologicznych systemów ogrzewania.

"Przypuszczam, że (deficyt budżetowy) znacznie przekroczy 3 proc." - przyznał Topolanek. Republika Czeska sprawuje obecnie półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej.