Wcześniej planowano, że zakończenie zapisów nastąpi 16 lutego. Spółka oferuje inwestorom 2,5 mln akcji, w tym 2 mln w transzy instytucjonalnej i 0,5 mln w transzy otwartej. Cenę emisyjną ustalono na 6 zł. Oferującym jest Dom Maklerski IDM SA. Pieniądze pozyskane z emisji firma zamierza przeznaczyć na zakup wierzytelności bądź pokrycie kosztów dochodzenia ich zapłaty.

W 2008 r. zysk netto firmy ma wzrosnąć do 5,89 mln zł z 2,99 mln zł osiągniętych w 2007 roku. Według planów przychody spółki wzrosną do 17,7 mln zł z 11,43 mln zł.