"Dzisiejsza decyzja udziałowców jest ważnym krokiem do upublicznienia akcji Notusa, które mogłoby nastąpić najwcześniej w II połowie roku" - napisano w komunikacie.

"Cały czas obserwujemy rynek i rozważamy różne terminy oraz możliwe wartości przyszłej emisji akcji. Nie zmienia się jednak nasz cel inwestycyjny. Pozyskane z emisji publicznej środki przeznaczone będą przede wszystkim na rozbudowę sieci placówek, potrzeby marketingowe oraz akwizycję" - powiedział cytowany w komunikacie Robert Pepłoński, prezes zarządu DK Notus.

Środki z emisji Notus przeznaczy m.in. na przejęcia innych podmiotów.