Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-06-14 7173,00 -1,1% 4,6% -0,5% 26,5%
Miedź 3M USD/t 2018-06-14 7177,00 -1,1% 4,2% -1,0% 25,9%
Ołów spot USD/t 2018-06-14 2438,75 -1,4% 2,7% -1,9% 18,6%
Ołów 3M USD/t 2018-06-14 2453,00 -1,3% 2,9% -1,4% 18,0%
Aluminium spot USD/t 2018-06-14 2262,25 -0,8% -2,3% 0,3% 20,8%
Aluminium 3M USD/t 2018-06-14 2256,00 -0,8% -2,7% -0,5% 19,8%
Cyna spot USD/t 2018-06-14 20957,00 0,0% -0,3% 4,3% 8,3%
Cyna 3M USD/t 2018-06-14 20880,00 0,0% -0,3% 4,3% 8,6%
Nikiel spot USD/t 2018-06-14 15210,50 -2,2% 5,4% 19,7% 71,2%
Nikiel 3M USD/t 2018-06-14 15285,00 -2,2% 5,4% 19,8% 70,9%
Cynk spot USD/t 2018-06-14 3220,50 -1,1% 6,1% -3,5% 30,1%
Cynk 3M USD/t 2018-06-14 3187,00 -0,9% 4,3% -4,0% 27,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-06-14 200,80 0,0% 9,1% -22,8% 37,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-06-14 89,10 -0,6% -0,7% -0,2% 30,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-06-14 789,06 -1,2% -4,0% 13,3% 38,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-06-14 743,06 -1,2% -4,3% 14,3% 41,9%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-06-14 703,25 -1,0% -4,3% 11,6% 34,4%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-06-14 646,75 -1,0% -3,4% 9,6% 58,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-06-14 417,87 -0,6% -0,6% 15,7% 53,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-06-14 415,12 -0,5% -0,7% 15,3% 55,5%

(PAP Biznes)