W całej Unii Europejskiej wskaźnik nieobsadzonych stanowisk pracy wyniósł 2,2 proc. w pierwszym kwartale 2018 r., w porównaniu z 2,0 proc. odnotowanym w poprzednim kwartale i 1,9 proc. w pierwszym kwartale 2017 r. – podał Eurostat.

Europejski Urząd Statystyczny podał też dane dla Eurolandu. Tu też wskaźnik wakatów jest wyższy niż w poprzednich okresach. W strefie euro (EA19) wyniósł 2,1 proc. w pierwszym kwartale 2018 r. wobec 2,0 proc. w poprzednim kwartale i 1,9 proc. w pierwszym kwartale 2017 r.

W strefie euro wskaźnik wolnych miejsc pracy w pierwszym kwartale 2018 r. wynosił 1,9 proc. w przemyśle i budownictwie oraz 2,4 proc. w usługach. W całej Wspólnocie (UE28) wskaźnik ten wynosił 2,0 proc. w przemyśle i budownictwie oraz 2,4 proc. w usługach.

Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są porównywalne dane, najwyższe wskaźniki wolnych miejsc pracy w pierwszym kwartale 2018 r. odnotowano w Czechach (4,8 proc.). Kolejne były: Belgia (3,5 proc.), Niemcy i Szwecja (po 2,9 proc.), Holandia i Austria (oba 2,8 proc.). Natomiast najniższe wskaźniki odnotowano w Grecji (0,7 proc.), Hiszpanii i Portugalii (po 0,9 proc.), Bułgarii i Irlandii (po 1,0 proc.).

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku wskaźnik wolnych miejsc pracy w pierwszym kwartale 2018 r. wzrósł w szesnastu państwach członkowskich, pozostał stabilny w Bułgarii, Danii, Irlandii, Chorwacji, na Litwie, w Luksemburgu, Portugalii i Finlandii, ale spadł w Grecji (-0,3 punktu procentowego - pp), Estonii (-0,2 pp), Malcie i Rumunii (w obu po -0,1 pp). Największe wzrosty odnotowano w Czechach (+1,7 pp), Austrii (+0,6 pp), na Łotwie, Węgrzech, w Holandii i Słowenii (wszystkie +0,5 punktu procentowego).

Polska znalazła się w grupie państw, w których wskaźnik wakatów wzrósł. W pierwszym kwartale 2018 w Polsce wskaźnik liczby wolnych do całkowitej liczby miejsc pracy wyniósł 1,2 proc. wobec 1 proc. przed rokiem. To oznacza wzrost o 0,2 pp. W przemyśle i budownictwie najnowsze wskazanie było na poziomie 1,4 proc., natomiast przed rokiem 1,3 proc. Jeszcze większy wzrost odnotowano w usługach, gdzie odsetek wolnych miejsc pracy w relacji do wszystkich miejsc pracy w tej branży wynosił 1,3 proc., podczas gdy w pierwszym kwartale ubiegłego roku było to 1,1 proc.

>>> Czytaj też: GUS: Płace i zatrudnienie wciąż rosną. Oto najnowsze dane