"Decyzje ministerstwa skarbu o wypłacie dywidendy lub pozostawieniu zysku w spółkach skarbu państwa będą również uwzględniać kryzys finansowy na rynkach" - podkreślił wiceminister.

"Z jednej strony mamy zobowiązanie wynikające z założeń budżetu państwa, gdzie musimy odprowadzić dochody z dywidendy, z drugiej zaś trudną sytuację spółek, które dramatycznie potrzebują kapitału na finansowanie inwestycji" - podkreślił.

Z ustawy budżetowej na 2008 r. wynika, że MSP będzie musiało odprowadzić 2 mld 870 mln zł z zysku spółek SP za ubiegły rok.

Wiceminister zaznaczył, że resort skarbu będzie indywidualnie rozpatrywał sytuację każdej spółki i brał pod uwagę ich kondycję finansową oraz strategie inwestycyjne.

"Są takie spółki Skarbu Państwa, dla których wypłata dywidendy nie będzie problemem. Nie będziemy natomiast pobierać dywidendy tam, gdzie środki pozostawione w spółce będą istotnym źródłem finansowania inwestycji" - powiedział.