Mieszkanie plus to olbrzymi bodziec gospodarczy, na tym programie skorzysta wiele dziedzin gospodarki - powiedział w trakcie Forum Dialogu Mieszkaniowego minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński mówił, że jest "zbudowany pracą w Radzie Mieszkalnictwa".

Gliński powiedział w czwartek, że jest "zbudowany pracą w Radzie Mieszkalnictwa". "To jest podejście wreszcie, jak się wydaje, kompleksowe. Głosy różnych środowisk i różne punkty widzenia są tam uwzględniane" - wskazał.

W skład Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Mateusza Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - weszli m.in. ministrowie: inwestycji i rozwoju; rodziny, pracy i polityki społecznej; finansów; kultury i dziedzictwa narodowego; środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Koordynatorem Rady jest Mirosław Barszcz.

Jak zauważył w czwartek koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów, prezes zarządu BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz, "na potrzeby Mieszkania plus chcemy zaangażować kapitał prywatny". "Na rachunkach Polaków jest prawie bilion złotych. Nawet drobna cześć tych pieniędzy może pomóc w budowie mieszkań" - mówił.

Barszcz dodał, że Polakom zostaną zaproponowane specjalne formy inwestowania, m.in. REIT-y. Real Estate Investments Trusts to specjalne spółki i fundusze inwestujące na rynku nieruchomości, które czerpią dochody z wynajmu nieruchomości i przekazują większość zysków akcjonariuszom w postaci dywidend. "Ustawa o REIT-ach wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 roku" - podał wiceminister finansów Leszek Skiba.

Reklama

Kwieciński powiedział, że inwestycje w program Mieszkanie plus "to 250-300 mld zł, a to jest kwota porównywalna z rocznymi wydatkami naszego budżetu". Zauważył, że dzięki inwestycjom w program skorzysta "nie tylko branża budowlano-montażowa, ale także inne branże".

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał do dyspozycji Mieszkania plus 60 tys. ha na terenie miast, a 200 tys. ha na terenach wiejskich. "To grunty, które dajemy do dyspozycji" - dodał.

W Warszawie na PGE Narodowym w czwartek odbyło się Forum Dialogu Mieszkaniowego (FDM). Zainicjowało ono ogólnopolską debatę na temat rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce.

W trakcie FDM powołano pięciu grup eksperckich. Fachowcy mają doradzać m.in. przy dostosowaniu rynku mieszkaniowego do potrzeb różnych grup społecznych, zwiększeniu na rynku mieszkaniowym udziału lokali na wynajem, odblokowaniu potencjału gruntów rolnych i poprzemysłowych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego czy aktywizacji nowych rozwiązań w budownictwie (m.in. upowszechnieniu systemu modułowego).

Eksperci mają rekomendować Radzie Mieszkalnictwa rozwiązania, które mogłyby zostać wprowadzone w życie.

Organizatorami Forum Dialogu Mieszkaniowego byli Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości, we współpracy z Radą Mieszkalnictwa, działającą przy Prezesie Rady Ministrów.

>>> Czytaj też: Firmy muszą się tłumaczyć fiskusowi ze spadku dochodów. To pismo wywołało burzę wśród internautów