W dniu wydania raportu kurs akcji Banku Handlowego wyniósł 30 zł. W czwartek, o 13.05, za jedną akcję banku płacono 29,30 zł.

Analitycy Millennium DM zwracają uwagę, że wyniki Banku Handlowego wypracowane w IV kwartale były niższe niż oczekiwania. Pomimo wyższego niż prognozy wyniku odsetkowego oraz niższych kosztów działalności, wysokie straty z tytułu kontraktów opcyjnych sprawiły, że bank zarobił w tym okresie 122 mln zł (-40,3 proc.
r/r).

"Wyniki Banku Handlowego rozczarowały, aczkolwiek było to skutkiem jedynie znaczących odpisów na rezerwy oraz powiązanych z nimi rozliczeń opcyjnych. Zarówno wynik odsetkowy, jak i koszty działalności okazały się być na lepszym poziomie niż prognozy,wynik z tytułu prowizji był zgodny z oczekiwaniami" - napisano w raporcie Millennium DM.

Zdaniem analityków, po ostatnich spadkach ceny akcji, walory spółki są obecnie interesującą inwestycją.

"Jeśli dodamy do tego ostatni wzrost płynności na walorach banku, wciąż możliwy stosunkowo wysoki współczynnik dywidendy, brak zagrożeń dla banku z tytułu słabej koniunktury na rynku kredytów hipotecznych w połączeniu z ostrożną polityką banku odnośnie akcji kredytowej w poprzednich latach, to walory spółki można zaliczyć
do jednych z bardziej atrakcyjnych w sektorze" - napisano w raporcie.