„Poprawiła się nasza współpraca gospodarcza. W ubiegłym roku zwiększyliśmy wymianę handlową z UE o ponad 20 proc.” – mówił Makiej, wskazując, że stało się to m.in. dzięki uczestnictwu Białorusi w unijnym programie Partnerstwa Wschodniego.

W piątkowych rozmowach dotyczących Partnerstwa Wschodniego w Mińsku, którym przewodniczył Makiej, wzięli udział: unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych ds. politycznych Jean-Christophe Belliard, a także ministrowie spraw zagranicznych Azerbejdżanu, Armenii, wiceminister spraw zagranicznych Gruzji, wysłanniczka MSZ Mołdawii i ambasador Ukrainy.

„Traktujemy udział w Partnerstwie Wschodnim jako nieodłączną część naszej szerszej współpracy z UE we wszystkich dziedzinach. Ta inicjatywa jest dla nas ważna, ponieważ tworzy możliwości dla zbliżenia z ogólnie przyjętymi standardami unijnymi w różnych sferach” – powiedział.

Makiej powtórzył białoruskie stanowisko, że „Partnerstwo Wschodnie powinno rozwijać się jako niekonfrontacyjny mechanizm współpracy regionalnej, zorientowany na osiągnięcie praktycznych efektów”, nie powinno być skierowane „przeciwko interesom krajów trzecich”.

„Porozumienie w sprawie priorytetów partnerstwa pomiędzy UE i Białorusią zostanie podpisane jeszcze w tym roku” – zapowiedział Hahn, występując podczas wspólnej z Makiejem konferencji prasowej. Dodał, że pozwoli to na zintensyfikowanie współpracy Białorusi z UE, w tym zwłaszcza gospodarczej.

Jak wyjaśniał wcześniej Makiej, porozumienie o priorytetach partnerstwa ma się stać „mapą drogową w relacjach między Białorusią i UE do 2020 r. w czterech dziedzinach - są to efektywne zarządzanie i rozwój, transport, energoefektywność i walka ze zmianami klimatu, kontakty międzyludzkie”.

Hahn wyraził przekonanie, że „przy dobrej woli obu stron możliwe jest przyspieszenie negocjacji dotyczących uproszczenia reżimu wizowego między UE i Białorusią”.

W czasie posiedzenia plenarnego omawiano m.in. perspektywy rozwoju Partnerstwa Wschodniego, realizację ustaleń ostatniego szczytu, który odbył się w Brukseli w listopadzie ubiegłego roku oraz finansowanie poszczególnych programów i projektów.

Program Partnerstwa Wschodniego UE powstał w 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji, przedstawionej w 2009 roku. Obejmuje sześć krajów: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)