Dotarliśmy do dokumentów, które świadczą o tym, że Telekomunikacja Polska mogła nieformalnie lobbować za korzystnymi dla niej przepisami podczas prac legislacyjnych nad projektem ustawy Prawo telekomunikacyjne.

TP jest prawdopodobnie autorem poprawek zgłoszonych formalnie przez posła Witolda Klepacza z Klubu Poselskiego Lewica. Poseł twierdzi, że proponowane zmiany przepisów przygotował samodzielnie. Tymczasem, jak ustalił „Parkiet” we właściwościach pliku źródłowego zawierającego zestawienie poprawek Klepacza, jako autor figuruje TP.

więcej w "Parkiecie"