"Zarząd nie będzie rekomendował, jak w poprzednich latach, nominalnego wzrostu dywidendy. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta w kwietniu" - powiedział Bielecki.

Pekao SA już wcześniej zapowiadał, że może ostrożniej podchodzić do polityki dywidendowej, by skupić się na budowie bazy kapitałowej.

Z zysku za 2007 rok dywidenda na akcję wynosiła 9,6 zł.